Oracle - tips og tricks. Nogle af disse scripts virker måske kun på Oracle 8i og nyere...

For at køre disse script bør du logge dig på som SYSTEM

Hvilke scripts er igang lige nu?

SELECT u.sid, serial#, SUBSTR(u.username,1,12) user_name, s.sql_text
FROM v$sql s, v$session u
WHERE s.hash_value = u.sql_hash_value
AND sql_text not like '%from v$sql s, v$session u%'
ORDER BY u.sid
/

Hvis et kald skal 'dræbes' skal følgende herefter køres:

ALTER SYSTEM KILL SESSION 'xxx,yyy'; - Hvor xxx er SID og yyy er SERIAL# fra ovenstående script.

 

Hvilke sprogopsætninger er valgt? 

select * from nls_database_parameters;

 

Træt af at ændre indstillinger hver gang sql-plus startes?

Opret en fil LOGIN.SQL og placer den i det bibliotek, hvor sql-plus startes. Filen kan nu indeholde alle de ting som du plejer at lave manuelt fx.

SET LINESIZE 200
SET PAGESIZE 100
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MM-YYYY';