Henter alle referancer ud fra en idDocStrucF og alle dens under referancer

 

select * from docrelations
where iddocstrucf in (SELECT iddocstrucf FROM docStrucRel
START WITH idDocStrucF = 1067760
CONNECT BY PRIOR idDocStrucF = idDocStrucT
AND PRIOR idDocStrucT != PRIOR idDocStrucF 
AND level < 30)