Dennne linker imellem de sidste 3 tabeller ud fra iddocstrucf, i dette eksempel er iddocstrucf udskiftet med et kald der henter alle structurer og understructurer ud fra iddocstrucf

 

select ztext,iddoctext
from tabvarchar2k tab, doctextblockrel doc, docstructure dst
where tab.iddoctext = doc.iddoctextf
and doc.iddoccont = dst.iddoccont
and iddocstruc in (SELECT iddocstrucf FROM docStrucRel
START WITH idDocStrucF = 1067760
CONNECT BY PRIOR idDocStrucF = idDocStrucT)